خضری مطرح کرد ضرورت بازرسی گسترده تر سازمان بهزیستی از مراکز نگهداری معلولان
در گفت وگو با پانا مطرح شد واگذاری صدور صلاحیت پروانه حرفه ای به نظام پرستاری
وقتی بودجه پاشنه آشیل هلال احمر می شود
ارائه خدمات بین بیمه تامین اجتماعی و سلامت ایرانیان یکسان سازی شود70 درصد اعتبارات یعنی دو سوم اعتبارات حوزه سلامت مستقیما دست بیمه هاست
خضریتیم پزشکی ایران در عربستان آمادگی لازم را برای مقابله با کرونا دارد
خضری مطرح کرد کمبود 80 هزار پرستار ضرورت احیای بهیاران برای خدمات رسانی بهتر به بیماران
طرح تحول سلامت و داروخانه هایی که ورشکسته می شوندخضری اخذ حق فنی از سوی داروخانه ها مورد حمایت مجلس است