خضری در گفت وگو با پانا حال و هوای انتخابات بر مخالفت برخی با دستاورد هسته ای تاثیر گذاشته است
در گفت وگو با پانا عنوان شد فروش داروی ترامادول در برخی عطاری ها بررسی موضوع در مجلس
خضری مطرح کرد سایه مرگ برسر مصرف کنندگان مکمل های ورزشی غیرمجاز نظارت ها کافی نیست
فقط1500 پزشک باحقوق17میلیونی راضی شدندخضری 3هزار پزشک در مناطق محروم کم داریم
آیا عطش دریاچه ارومیه را وان ترکیه برطرف می کند
خضریروغن پالم باید در صنعت صابون سازی استفاده شود نه روغن نباتی اقدام موثری در جلوگیری از واردات پالم انجام نشده است
نمایندگان مجلس به بهانه روز ملی سینما از رابطه شان با سینما می گویند  سی نمای نمایندگان