مجلس نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه ها را پیگیری می کند
خضری امکان تجمیع صندوق های بیمه ای تامین اجتماعی و بیمه سلامت وجود ندارد منابع باید تجمیع شوند
عدم حمایت دولت در تولید سوخت مورد نیاز حمل و نقل عمومی
اظهارات خضری درباره لوازم آرایشی قاچاق ساخت لوازم آرایشی چینی از پساب های صنعتی
بررسی جایگاه سبک زندگی در سلامت ایرانیانجای سبک زندگی بومی در سلامت ما کجاست
خضری در گفت وگو با پانا حال و هوای انتخابات بر مخالفت برخی با دستاورد هسته ای تاثیر گذاشته است
در گفت وگو با پانا عنوان شد فروش داروی ترامادول در برخی عطاری ها بررسی موضوع در مجلس