خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستان برخورد صریح و شفاف با پدیده زیرمیزی انتظار جامعه و مجلس است
چرا زنان کارتن خواب می شوند
فروش قرنیه چشم تایید یا تکذیب از ادعای فروشندگان قرنیه تا رد وزارت بهداشت
نماینده سردشت در گفتگو با کردپرس زیر ساخت های مرز کیلهدر طرف ایرانی آماده استبزودی عملیات جاده سازی ربط به بوکان آغاز خواهد شد
دکتر خضری اجساد حجاج ایرانی در فرودگاه ضدعفونی می شود
آمارتصادفات 20 برابر استاندارد جهانی می باشدفوریت های پزشکی  امداد و نجات هلال احمر و اورژانس کشور واقعا جزو مشاغل سخت می باشد
روستاییان تکیه گاهی محکم برای اجرای اقتصادمقاومتیخضری انتقاد از اجرایی نشدن آمایش سرزمین در روستاها