ابتکار درباره دلایل انتقادهای نمایندگان مجلس از صدا و سیما گزارش می دهدخضریبی طرفی رسانه ملی در فعالیت های سیاسی موجب اعتباربخشی به آن می شود
روایتی از تولید فرآورده های پروتئینی در زیرپله ها تاج خروس و گوشت دورریختنی مواد اولیه سوسیس و کالباس
خضری دولت عزم جدی برای اجرای قانون تجمیع بیمه ها ندارد
خضری تاکید کرد ضرورت تسریع تصویب و ابلاغ آئین نامه طرح تجمیع صندوق های بیمه در دولت
نماینده سردشت و پیرانشهر امکان تجمیع سازمان های بیمه گر وجود ندارد
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با آریا  روند آسیب های اجتماعی رو به افزایش استیک معاون رئیس جمهور باید متولی امر باشد
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سلامت تاکیدکرد تاسیس بیمارستان هسته ای همسو با اقتصاد مقاومتی است