مصاحبه بیست ودوم کانال مردمی ده نگی خانئ

مصاحبه بیست ودوم کانال مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای پیرانشهر وسردشت جناب آقای دکترخضری

اطلاعات بیشتر ...
   مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ

مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای پیرانشهر وسردشت جناب آقای دکترخضری

اطلاعات بیشتر ...
ارادهای برای منع به کارگیری اتباع غیرمجاز وجود ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه هیچ گونه اراده ای برای اجرای قوانین منع به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد، بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه بکارگیری اتباع بیگانه در مشاغل مختلف در لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد.

اطلاعات بیشتر ...
تصویب لایحه استخدامی شهرها در کمیسیون اجتماعی

کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز خود لایحه استخدامی شهرداری‌ها را به تصویب رساند.

اطلاعات بیشتر ...
خضری حرف و حدیث هایی در محصولات تراریخته وجود دارد میوه های ارگانیک نیازمند دریافت یارانه
پزشک خانواده شعاری که عملیاتی نشد
خضری نبود منابع پایدار و نیروی انسانی متخصص دو عامل مهم اجرایی نشدن نظام ارجاع

صفحه 1 از 72