سپاس و قدر دانی جناب آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان از نماینده محترم مردم شریف پیرانشهر و سردشت جناب آقای دکتر رسول خضری

تقدیر و سپاس از حسن اعتماد جناب آقای دکتر رسول خضری نماینده محترم مردم پیرانشهر و سردشت توسط جناب آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان

سپاس و قدر دانی جناب آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید