نامه جناب آقای دکتر خضری به وزیر محترم آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر رسول خضری ضمن تبریک به عنوان انتخاب شایسته جناب آقای دکتر دانش آشتیانی به عنوان وزیر مهمترین و حساسترین وزارتخانه, خواستار برقراری هر چه سریعتر حق مرزی فرهنگیان دو شهرستان مرزی سردشت و پیرانشهر شدند .

نامه جناب آقای دکتر خضری به وزیر محترم آموزش و پرورش

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید