با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر: دستور وزارت ارتباطات و فناوری جهت عقد قرارداد مستقیم شرکت های مخابراتی استان با کارگزاران مخابراتی/تصویر نامه


 
 با پیگیری دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی مقرر گردید که بر اساس ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و بر اساس نامه شماره 2680/م، مدیر عاملان شرکت مخابراتی استانی) نسبت به عقد قرارداد مستقیم با کارگزاران اقدام نموده و گزارش آن را نیز به شرکت مخابرات ایران منعکس نمایند.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید