هیچ یک از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش امضای خودرا پس نگرفتند.

دراجرای ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا ساعت 11:30 مورخ 94/3/26 انصراف کتبی هیچ یک از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی واصل نگردید.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید