‍ فایل صوتی سخنرانی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف سردشت و‌پیرانشهر  در ایین افتتاح و بهره برداری پروژه گاز رسانی نلاس چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

‍ فایل صوتی سخنرانی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف سردشت و‌پیرانشهر در ایین افتتاح و بهره برداری پروژه گاز رسانی نلاس چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

‍ فایل صوتی سخنرانی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف سردشت و‌پیرانشهر  در ایین افتتاح و بهره برداری پروژه گاز رسانی نلاس چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید