‍ 🔷شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
☑️دفاعیات جدی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت

‍ 🔷شنبه ۹۶/۱۰/۲۳ ☑️دفاعیات جدی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه امروز #کمسیون_تلفیق در خصوص اصلاح ارتقای شاخص های علمی ، پژوهشی و فناوری و‌توسعه اشتغال و همچنین تقویت مراکز اموزش فنی و حرفه ای کشور

‍ 🔷شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
☑️دفاعیات جدی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه امروز #کمسیون_تلفیق در خصوص اصلاح ارتقای شاخص های علمی ، پژوهشی و فناوری و‌توسعه اشتغال و همچنین تقویت مراکز اموزش فنی و حرفه ای کشور و تخصیص اعتبارات مورد نیاز به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پارکهای علم و فناوری با اولویت مناطق محروم و مرزی در بند”ز” تبصره ی ۹ لایحه بودجه 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید