‍ تصويب اعتبارات صندوق بيمه محصولات كشاورزي در جلسه روز چهارشنبه كميسيون تلفيق

‍ تصويب اعتبارات صندوق بيمه محصولات كشاورزي در جلسه روز چهارشنبه كميسيون تلفيق و بدنبال پيگيريهاي مجدانه دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت در روند اصلاح بند ه تبصره ٥ پنج لايحه بودجه سال ١٣٩٧ جهت پرداخت به كشاورزان عزيز و زحمتكش براي جبران خسارتهاي محصولات زراعي و باغي

‍ تصويب اعتبارات صندوق بيمه محصولات كشاورزي در جلسه روز چهارشنبه كميسيون تلفيق و بدنبال پيگيريهاي مجدانه دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت در روند اصلاح بند ه تبصره ٥ پنج لايحه بودجه سال ١٣٩٧ جهت پرداخت به كشاورزان عزيز و زحمتكش براي جبران خسارتهاي محصولات زراعي و باغي مورخه ٩٦/١٠/١٩

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید