رسول خضری با اشاره به برخی مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه درباره کمک به سازمان بیمه سلامت برای رفع بدهی ها

‍ به گزارش روزیکشنبه ایرنا، رسول خضری با اشاره به برخی مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه درباره کمک به سازمان بیمه سلامت برای رفع بدهی ها، گفت:‌ در این نشست طبق مصوبه ای به دولت اجازه داده شد، 9500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را جهت حفظ قدرت خرید

‍ به گزارش روزیکشنبه ایرنا، رسول خضری با اشاره به برخی مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه درباره کمک به سازمان بیمه سلامت برای رفع بدهی ها، گفت:‌ در این نشست طبق مصوبه ای به دولت اجازه داده شد، 9500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را جهت حفظ قدرت خرید و با سررسید تا 3 سال را به طورعمده در 3 حوزه بسیار مهم سازمان بیمه سلامت، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و طرح تملک های دارایی سرمایه ای صادرکند.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ با توجه به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان و تصویب آن با 33 رای موافق در کمیسیون تلفیق، 9500 میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، به طوری که 60 درصد پول یعنی 9 هزار میلیارد تومان دربخش بیمه سلامت قرارمی گیرد؛ بنابراین این اعتبار، کسر بودجه 8 هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت درطول سال های 96 و 97 را پوشش خواهد داد.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه با این مصوبه بزرگترین دغدغه در اجرای طرح تحول سلامت رفع خواهد شد، تصریح کرد:‌ این مسئله درکمیسیون تلفیق با رای بسیار بالا تصویب شد، بنابراین درصحن علنی مجلس با رای بالا مصوب خواهد شد، به طورحتم با این مصوبه بزرگترین دغدغه دراجرای طرح تحول رفع خواهد شد

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید