‍ ‍ ديدار و نشست صميمانه نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر با اعضاي محترم شورای اسلامي و دهياران كانی زرد و ساوان و داودآباد بخش وزينه سردشت

‍ ‍ ديدار و نشست صميمانه نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر با اعضاي محترم شورای اسلامي و دهياران كانی زرد و ساوان و داودآباد بخش وزينه سردشت در خصوص اسفالت جاده ميراباد -آلواتان - ساوان بطول ١٦كيلومتر و بازارچه مرزي قاسم رش كه يكي از مراكز مهم جهت معيشت و اقتصاد مرز نشينان سردشت و بخش وزينه

‍ ‍ ديدار و نشست صميمانه نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر با اعضاي محترم شورای اسلامي و دهياران كانی زرد و ساوان و داودآباد بخش وزينه سردشت در خصوص اسفالت جاده ميراباد -آلواتان - ساوان بطول ١٦كيلومتر و بازارچه مرزي قاسم رش كه يكي از مراكز مهم جهت معيشت و اقتصاد مرز نشينان سردشت و بخش وزينه و ميراباد ميباشد 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید