‍ اغاز شروع بکار بخش  تخصصی سی تی اسکن  ۱۶ اسلایس پیرانشهر باحضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  و دکتر جان بابایی معاون محترم وزیر بهداشت

‍ اغاز شروع بکار بخش تخصصی سی تی اسکن ۱۶ اسلایس پیرانشهر باحضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و دکتر جان بابایی معاون محترم وزیر بهداشت و درمان و دکتر اقازاده ریس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان وبا حضور اقشار مختلف و کولبران عزیز و زحمتکش

‍ اغاز شروع بکار بخش  تخصصی سی تی اسکن  ۱۶ اسلایس پیرانشهر باحضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  و دکتر جان بابایی معاون محترم وزیر بهداشت و درمان و دکتر اقازاده ریس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان وبا حضور اقشار مختلف و کولبران عزیز و زحمتکش 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید