‍ بازديد از روند احداث  مركز جامع سلامت شماره سه كهنه خانه كه بنا به دعوت رسمي دكتر  رسول خضري  نماينده مردم  شريف پيرانشهر و سردشت

‍ بازديد از روند احداث مركز جامع سلامت شماره سه كهنه خانه كه بنا به دعوت رسمي دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت از وزير بهداشت ودرمان و اموزش پزشكي در سال ١٣٩٥ اغاز شد و هم اكنون پيشرفت فيزيكي بالاي هفتاد و پنج درصد دارد و انشالله در سال ٩٧ مورد بهره برداري قرار میگیرد

‍ بازديد از روند احداث  مركز جامع سلامت شماره سه كهنه خانه كه بنا به دعوت رسمي دكتر  رسول خضري  نماينده مردم  شريف پيرانشهر و سردشت از  وزير بهداشت  ودرمان  و اموزش پزشكي در سال ١٣٩٥ اغاز شد و هم اكنون پيشرفت فيزيكي بالاي هفتاد و پنج درصد دارد و انشالله در سال ٩٧ مورد بهره برداري قرار ميگيرد روز پنج شنبه مورخ ٩٦/١٠/٧ 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید