‍ در بازديد ميداني دكتر خضري نماينده مردم نجيب و فرهيخته پيرانشهر و سردشت  از مرز تمرچين و معبر كولبري باتفاق فرماندار محترم پيرانشهر

‍ در بازديد ميداني دكتر خضري نماينده مردم نجيب و فرهيخته پيرانشهر و سردشت از مرز تمرچين و معبر كولبري باتفاق فرماندار محترم پيرانشهر در صبح روز پنج شنبه مورخ ٩٦/١٠/٧برسيهاي لازم جهت تسريع و تسهيل مسافران و تجار و كولبران عزيز از نزديك انجام پذيرفت

‍ در بازديد ميداني دكتر خضري نماينده مردم نجيب و فرهيخته پيرانشهر و سردشت  از مرز تمرچين و معبر كولبري باتفاق فرماندار محترم پيرانشهر در صبح روز پنج شنبه مورخ ٩٦/١٠/٧برسيهاي لازم جهت تسريع و تسهيل مسافران و تجار و كولبران عزيز از نزديك انجام پذيرفت

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید