دكتر خضري امروز طي ديداري  با رياست محترم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جناب آقاي دكتر بروجردي و  تماس تلفني ايشان با شواري عالي امنيت ملي و تاكيد بر تسريع در بازگشايي مجدد مرز

دكتر خضري امروز طي ديداري با رياست محترم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جناب آقاي دكتر بروجردي و تماس تلفني ايشان با شواري عالي امنيت ملي و تاكيد بر تسريع در بازگشايي مجدد مرز رسمي تمرچين و معبر كولبري ان شاالله امروز عصر جلسه اي با حضور دكتر خضري و وزير محترم كشور در محل وزارت كشوربرگزار خواه

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید