حضور دكتر خضري در سالروز جهاني معلولين شهرستان پيرانشهر

حضور دکتر خضری نماینده پرتلاش مردم شریف پیرانشهر و سردشت در سالروز جهانی معلولین در بین اين عزیزان و تشكل هاي حامی جامعه ارزشمند معلولین ضایعات نخاعی روشندلان و ناشنوایان و اجرای نمایش خیابانی در خصوص فرهنگ سازی و معرفی مشکلات و معضلات جامعه

حضور دکتر خضری نماینده پرتلاش  مردم شریف پیرانشهر و سردشت در سالروز جهانی معلولین در بین  اين عزیزان و   تشكل هاي حامی جامعه ارزشمند معلولین ضایعات نخاعی روشندلان و ناشنوایان و  اجرای نمایش خیابانی در خصوص فرهنگ سازی و معرفی مشکلات و معضلات جامعه 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید