سوال ٢٤ نماينده مجلس از وزير علوم پيرامون
"عدم اجراي اصل ١٥ قانون اساسي- خواندن و نوشتن به زبان مادري در دانشگاه ها"

سوال ٢٤ نماينده مجلس از وزير علوم پيرامون "عدم اجراي اصل ١٥ قانون اساسي- خواندن و نوشتن به زبان مادري در دانشگاه ها"

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید