مكاتبه دكتر خضري ، دستور دكتر لاريجاني و  مكاتبات دكتر بروجردي به دستگاههاي زيربط و دستورات لازم در راستاي باز شدن مرز تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

مكاتبه دكتر خضري ، دستور دكتر لاريجاني و مكاتبات دكتر بروجردي به دستگاههاي زيربط و دستورات لازم در راستاي باز شدن مرز تمرچين و معبر كولبري

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید