نشست سه جانبه دكتر لاريجاني- دكتر بروجردي و دكتر خضري نماينده پيرانشهر و سردشت در خصوص تسريع در بازگشايي گمرك بين المللي تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

نشست سه جانبه دكتر لاريجاني- دكتر بروجردي و دكتر خضري نماينده پيرانشهر و سردشت در خصوص تسريع در بازگشايي گمرك بين المللي تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

نشست سه جانبه دكتر لاريجاني- دكتر بروجردي و دكتر خضري نماينده پيرانشهر و سردشت در خصوص تسريع در بازگشايي گمرك بين المللي تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر و دستورات لازم به آقايان دكتر رحماني فضلي وزير محترم كشور و دكترشمخاني دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ گرديد.
روز دوشنبه مورخ ٩٦/٨/٢٩

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید