🎥مصاحبە کانال مردمی دەنگی خانێ با نمایندە محترم شهرستان  پیرانشهروسردشت (دکترخضری) دررابطه با پروژه بزرگ بیمارستان جدید

🎥مصاحبە کانال مردمی دەنگی خانێ با نمایندە محترم شهرستان پیرانشهروسردشت (دکترخضری) دررابطه با پروژه بزرگ بیمارستان جدید ⬇️⬇️⬇️ ⏰ساعت مصاحبه11:45صبح 🗓مورخ 96/08/28 ☑️پایگاە خبری دەنگی خانێ

🎥مصاحبە کانال مردمی دەنگی خانێ با نمایندە محترم شهرستان  پیرانشهروسردشت (دکترخضری) دررابطه با پروژه بزرگ بیمارستان جدید
⬇️⬇️⬇️
⏰ساعت مصاحبه11:45صبح
🗓مورخ 96/08/28

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید