مصاحبه با نماینده محترم پیرانشهروسردشت آقای دکترخضری دررابطه با ادامه کار پروژه درمانگاه شماره۳کهنه خانه
۹۶/۸/۲۸
۱۰:۳۰صبح
☑️پایگاه خبری دەنگی خانێ

مصاحبه با نماینده محترم پیرانشهروسردشت آقای دکترخضری دررابطه با ادامه کار پروژه درمانگاه شماره۳کهنه خانه ۹۶/۸/۲۸ ۱۰:۳۰صبح ☑️پایگاه خبری دەنگی خانێ

مصاحبه با نماینده محترم پیرانشهروسردشت آقای دکترخضری دررابطه با ادامه کار پروژه درمانگاه شماره۳کهنه خانه
۹۶/۸/۲۸
۱۰:۳۰صبح
☑️پایگاه خبری دەنگی خانێ

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید