🎥مصاحبە کانال مردمی دەنگی خانێ با نمایندە محترم شهرستان  پیرانشهروسردشت (دکترخضری) دررابطه باآخرین اخباربازگشایی معبر مرزی تمرچین

🎥مصاحبە کانال مردمی دەنگی خانێ با نمایندە محترم شهرستان پیرانشهروسردشت (دکترخضری) دررابطه باآخرین اخباربازگشایی معبر مرزی تمرچین ⬇️⬇️⬇️ ⏰ساعت مصاحبه11:20صبح 🗓مورخ 96/08/28 ☑️پایگاە خبری دەنگی خانێ

🎥مصاحبە کانال مردمی دەنگی خانێ با نمایندە محترم شهرستان  پیرانشهروسردشت (دکترخضری) دررابطه باآخرین اخباربازگشایی معبر مرزی تمرچین 

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید