مصاحبه با نماینده محترم سردشت و پیرانشهراقای دکترخضری درکنارخیرین کمک رسان بازارچه پیرانشهر به مردم آسیب دیده کرمانشاه
۹۶/۸/۲۴

مصاحبه با نماینده محترم سردشت و پیرانشهراقای دکترخضری درکنارخیرین کمک رسان بازارچه پیرانشهر به مردم آسیب دیده کرمانشاه ۹۶/۸/۲۴

مصاحبه با نماینده محترم سردشت و پیرانشهراقای دکترخضری درکنارخیرین کمک رسان بازارچه پیرانشهر به مردم آسیب دیده کرمانشاه
۹۶/۸/۲۴

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید