حضور دکتر رسول خضری نماینده مردم شريف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر به همراه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان از مدرسه سمیه

حضور دکتر رسول خضری نماینده مردم شريف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر به همراه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان از مدرسه سمیه

حضور دکتر رسول خضری نماینده مردم شريف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر به همراه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان از مدرسه سمیه که یکی از مدارس بافت قدیمی می باشد واز نزدیک ساختمان مدرسه را پس از زلزله یکشنبه شب مورخه ۲۱/ ۸/ ۹۶ بازدید نموده  و خسارات وارده را مورد بررسی قرار داده وبرای تخریب و بازسازی این مدرسه ودیگر مدارس تخریبی شهرستان باجناب اقای مهندس رحمانی مدیر کل نوسازی وتجهیز مدارس گفتگوکردند ومقرر گردید از اعتبارات باز سازی اعتبارات ویژ ه ای برای پیرانشهر وسردشت در نظر گرفته شود .در این بازدید مدیریت آموزش وپرورش ضمن تشکر از توجه ویژه دکتر رسول خضری نماینده دلسوز شهرستانهای   پیرانشهرو سردشت به آموزش وپرورش گزارشی را از فرایند آموزش وپرورش ارایه کردند .........

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید