ديدار  امروز دكتر خضري با مراجعين محترم حوزه انتخابيه در دفتر ملاقات مردمي شهرستان پيرانشهر

ديدار امروز دكتر خضري با مراجعين محترم حوزه انتخابيه در دفتر ملاقات مردمي شهرستان پيرانشهر

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید