◼️درچهلمين روز تنها چيزى كه براى همه تداعى مى شود، حديث خون و پيروزى است. اربعين حسينى بر عزاداران و شيفتگان خاندان نبى اكرم(ص)تسليت باد.

◼️درچهلمين روز تنها چيزى كه براى همه تداعى مى شود، حديث خون و پيروزى است. اربعين حسينى بر عزاداران و شيفتگان خاندان نبى اكرم(ص)تسليت باد.

◼️درچهلمين روز تنها چيزى كه براى همه تداعى مى شود، حديث خون و پيروزى است. اربعين حسينى بر عزاداران و شيفتگان خاندان نبى اكرم(ص)تسليت باد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید