انتقال تامین آب شرب روستای شین آباد تامین اعتبار گردید

به همت جناب آقای دکتر رسول خضری بصورت ملی و بالغ بر 6میلیاردتومان جهت انتقال تامین آب شرب روستای شین آباد تامین اعتبار گردید

به همت جناب آقای دکتر رسول خضری بصورت ملی و بالغ بر 6میلیاردتومان
جهت انتقال تامین آب شرب روستای شین آباد تامین اعتبار گردیدوبالغ بر 1میلیارد تومان هزینه شده که با حفر چاه در نزدیکی روستای زیدان و خط انتقال بطول 4کیلومتر در حال اتمام می باشد و بزودی احداث منبع ذخیره آب و همچنین بازسازی کامل شبکه  با تخصیص اعتبارات لازم شروع خواهد شد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید