جلسه مشترك دكتر خضري و دكتر جلالي مدير كل تقسيمات كشوري وزارت كشور 
امشب مورخ ٩٦/٨/٨

در جلسه امشب، دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته و نجيب پيرانشهر و سردشت و پيگيريهاي جدي ايشان طي جلسه مشترك به اتفاق دكتر جلالي مدير كل محترم تقسيمات كشوري وزارت كشور تسريع در حل موانع تكميل پرونده ارتقاء دهستان بزرگ پسوه به شهر

در جلسه امشب، دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته و نجيب پيرانشهر و سردشت و پيگيريهاي جدي  ايشان طي جلسه مشترك به اتفاق دكتر جلالي مدير كل محترم تقسيمات كشوري وزارت كشور تسريع در حل موانع تكميل پرونده ارتقاء  دهستان بزرگ پسوه به شهر در وزارت كشور وارجاع آن براي تصويب در هيأت وزيران امشب در محل وزارت كشور  انجام گرديد.
همچنين در اين جلسه نيز تكميل پرونده و إرجاع نهائي ارتقاء روستاي نلاس به شهر به هيأت دولت جهت تصويب نهائي و اعلام آن بعنوان شهر  نهايي شد.
دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته و نجيب پيرانشهر و سردشت در اين نشست  خواستار تسريع در اعمال و احتساب و پرداخت ضرايب فوق العاده نوار مرزي به فرهنگيان وكاركنان ادارات شهرستانهاي مرزي پيرانشهر و سردشت شدند كه با موافقت و قول مساعد مديركل تقسيمات كشوري وارد فاز اجرايي گرديد. 

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید