جلسه امشب سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۱با حضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با دکتر نوبخت معاون محترم  ریس جمهور و وزیر پیشنهادی نیرو در محل ساختمان معاونت ریس جمهور ی

جلسه امشب سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۱با حضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با دکتر نوبخت معاون محترم ریس جمهور و وزیر پیشنهادی نیرو در محل ساختمان معاونت ریس جمهور و اعلام درخواستهای مربوط به حقابه سدهای سیلوه و جلدیان و ورگیل و سد سردشت به کشاورزان و روستاییان عزیز

جلسه امشب سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۱با حضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با دکتر نوبخت معاون محترم  ریس جمهور و وزیر پیشنهادی نیرو در محل ساختمان معاونت ریس جمهور و اعلام درخواستهای مربوط به حقابه سدهای سیلوه و جلدیان و ورگیل و سد سردشت به کشاورزان و روستاییان عزیز و زحمتکش و همچنین توصیه جدیدکتر خضری  به وزیر محترم  پیشنهادی نیرو مبنی بر محوریت اساسی حفظ و نگهداری و مدیریت اب برای نسلهای اینده و جلوگیری از انتقال اب بین حوزه ای به جهت عوارض ناشی از ان و تامین اعتبار جهت احداث تصفیه خانه اب شهری و روستایی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر و قول مساعد مسولان حاضر در جلسه در خصوص مطالبات بحق مردم نجیب و فهیم شهرستانهای پیرانشهر و سردشت

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید