جلسه دکتر خضری نماینده مردم فهیم  پیرانشهر و سردشت  با دکتر کرباسیان وزیر محترم اقتصاد جهت پیگیری جدی و گفتگو و بررسی راهکارهای اعطای مجوز منطقه ازاد تجاری -صنعتی

جلسه دکتر خضری نماینده مردم فهیم پیرانشهر و سردشت با دکتر کرباسیان وزیر محترم اقتصاد جهت پیگیری جدی و گفتگو و بررسی راهکارهای اعطای مجوز منطقه ازاد تجاری -صنعتی و یا ویژه اقتصادی به شهرستانهای پیرانشهر و سردشت در محل وزارت اقتصاد و دارایی امروز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۱

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید