بررسی و تکمیل و کفایت مذاکرات در خصوص  طرح استفساریه تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی در خصوص احتساب شغل سخت و زیان اور برای آتش نشانان عزیز و زحمتکش در کميسیون اجتماعی مجلس

بررسی و تکمیل و کفایت مذاکرات در خصوص طرح استفساریه تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی در خصوص احتساب شغل سخت و زیان اور برای آتش نشانان عزیز و زحمتکش در کميسیون اجتماعی مجلس

با ریاست دکتر خضری نماینده پیرانشهر و سردشت و حضور دکتر محجوب نماینده تهران جلسه بررسی و تکمیل و کفایت مذاکرات در خصوص  طرح استفساریه تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی در خصوص احتساب شغل سخت و زیان اور برای آتش نشانان عزیز و زحمتکش در کميسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و  نمایندگان محترم آتش نشانان زحمتکش امروز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۱

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید