گزارش حضور آتش نشانان جان بر کف از اصفهان کرج و مشهد به منظور پیگیری مطالبات بر حقشان

گزارش حضور آتش نشانان جان بر کف از اصفهان کرج و مشهد به منظور پیگیری مطالبات بر حقشان مهمان ویژه کمسیون اجتماعی مجلس بودند که با حمایت قاطع دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و نمایندگان محترم کمسیون اجتماعی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلسمورد استقبال گرم و صمیمانه قرار گرفتند مورخ 18 مهر

به قلم لطف الله سلیمان زاده از مهمانان ویژه کمسیون اجتماعی و نماینده و سخنگوی جمعی از اتش نشانان در کمسیون اجتماعی

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید