نمايندگان كرد مجلس شوراى اسلامى درگذشت مرد سياست و كياست مرحوم جلال طالبانى را تسليت گفتند.

نمايندگان كرد مجلس شوراى اسلامى درگذشت مرد سياست و كياست مرحوم جلال طالبانى را تسليت گفتند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید