کلیات الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

کلیات الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

⭕️  کلیات الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

➖ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 11 مهر پارلمان کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی را به تصویب رساندند.

🔺کلیات این طرح که دولت را مکلف می‌کند از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یکسال کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 94 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سواد آ‌موزی در وزارت آموزش و پرروش مصوب 3 شهریور 95 را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآورد با 160 رای موافق، 62 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 241 رای به تصویب مجلس رسید.

🔻همچنین در ادامه متن طرح مذکور آمده است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.

🔺این گزارش حاکی است این طرح از سوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری رد شده بود و علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت بنابر تفسیر خود از آیین‌نامه داخلی مجلس به جای گزارش رد کمیسیون، متن طرح الحاقی را به رای گذاشت.

🔻نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات والحاقات بعدی گفت: چون گزارش کمیسیون آموزش مبنی بر رد بوده است، طرح دو شوری می‌شود و مجددا به این کمیسیون می‌رود.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید