جمنا بعنوان یک جریان سیاسی توان ادامه فعالیت را دارد

▫️عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اعتقاد دارد جمنا به عنوان یک جریان سیاسی توان ادامه فعالیت دارد و باید شرایطی را بوجود بیاوریم تا احزاب در مسیر دموکراسی خود را اصلاح کنند.

نماینده پيرانشهر و سردشت:

جمنا بعنوان یک جریان سیاسی توان ادامه فعالیت را دارد

▫️عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اعتقاد دارد جمنا به عنوان یک جریان سیاسی توان ادامه فعالیت دارد و باید شرایطی را بوجود بیاوریم تا احزاب در مسیر دموکراسی خود را اصلاح کنند.

▫️رسول خضری در خصوص بحث های مطرح شده در فضای سیاسی کشور مبنی بر اینکه جمنا دیگر توانایی سیاسی و ادامه فعالیت ندارد، گفت: همه جریانات سیاسی در کشور دارای وزن خاصی هستند و به نظرم جمنا نیز به عنوان یک جریان سیاسی توان ادامه فعالیت را دارد.

▫️نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تضارب آراء در عرصه سیاست نیاز ایجاد دموکراسی تلقی می شود، اظهار کرد: همواره برخی اعتقاد دارند افراد و احزابی که در راس امور نیستند می توانند اشکالات و نواقص را بهتر مشاهده کنند از این رو باید نقدهای وارده از سوی همه جریانات سیاسی از جمله جمنا سازنده باشد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید