جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دکتر واعظی رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور

جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دکتر واعظی رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور و تحلیل ابعاد سفر و سخنرانی و نشست های دکتر روحانی در مقر سازمان ملل در نیویورک امروز ساعت ۷الی ۸ صبح در کميسیون اصل نود

جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دکتر واعظی رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور و تحلیل ابعاد سفر و سخنرانی و نشست های  دکتر روحانی در مقر سازمان ملل در نیویورک امروز ساعت ۷الی ۸ صبح در کميسیون اصل نود

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید