بهره مندی 7 روستای پیرانشهر از نعمت گاز طبیعی

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید