بحث کولبران یک موضوع جهانی شده است

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به لزوم توجه به امنیت مرزها گفت: مرزها می توانند فرصت طلایی برای توسعه اقتصاد استان باشند و باید به این موضوعات توجه شود.

بحث #کولبران یک موضوع جهانی شده است

▫️ نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به لزوم توجه به امنیت مرزها گفت: مرزها می توانند فرصت طلایی برای توسعه اقتصاد استان باشند و باید به این موضوعات توجه شود.

▫️ رسول خضری تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال در شهرهای مختلف باید تقویم روزشمار طراحی کرد که بیانگر این باشد که در پایان هر سال چه میزان شغل در هر منطقه ایجاد شده است. موضوع دیگر اینکه باید به زیرساخت هایی مانند جاده های مناطق مختلف توجه کرد.

▫️خضری افزود: بحث کولبران به یک موضوع جهانی تبدیل شده و این در حالی است که باید با ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغالزایی مناسب بحث کولبری را حذف کرد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید