روز دوشنبه دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در راس هیت بلند پایه ای از ایران بهمراه رئیس کمیته گمرک کمسیون اقتصادی  مجلس وارد كشور چين شد

روز دوشنبه دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در راس هیت بلند پایه ای از ایران بهمراه رئیس کمیته گمرک کمسیون اقتصادی مجلس و تعدادی از نمایندگان کمسیون برنامه و بودجه واقتصادی مجلس شورای اسلامی واعضای از وزارت اقتصاد و قائم مقام گمرک کل ایران وارد کشور چین شدند

روز دوشنبه دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در راس هیت بلند پایه ای از ایران بهمراه رئیس کمیته گمرک کمسیون اقتصادی  مجلس و تعدادی از نمایندگان کمسیون برنامه و بودجه واقتصادی مجلس شورای اسلامی واعضای از وزارت اقتصاد و قائم مقام گمرک کل ایران وارد کشور چین شدند تا از نزدیک بازدید میدانی از منطقه ازاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی واقع در گوانگجو و شینزن که نقطه مقابل هونگ کونگ از نظر مبادلات اقتصادی قرار دارد داشته باشند و در همین راستا جهت جذب سرمایه گذاری در گمرک بین المللی تمرچین و تسریع در ارسال  دستگاه x_ray در پایانه گمرک بین المللی تمرچین و جذب فرصتهای سرمایه گذاری و تسریع در ارزوی دیرینه مردم شهرستانهای پیرانشر و سردشت جهت تسهیل و تسریع دربستر سازی جهت  ایجاد منطقه ازاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در این دو شهرستان شهید پرور و مرزی و استراتژیک میباشد
   

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید