دیدار صمیمانه دکتر رسول خضری نماینده محترم شهرستان های پیرانشهر وسردشت و آقای مصطفی پور سرپرست شهرداری پیرانشهر و تعدادی از دست فروشان پیرانشهری

دیدار صمیمانه دکتر رسول خضری نماینده محترم شهرستان های پیرانشهر وسردشت و آقای مصطفی پور سرپرست شهرداری پیرانشهر و تعدادی از دست فروشان پیرانشهری در حل مشکلات سد معبر و قول مساعد نماینده محترم شهرستان و سرپرست محترم شهرداری پیرانشهر به دست فروشان پیرانشهر

دیدار صمیمانه دکتر رسول خضری نماینده محترم شهرستان های پیرانشهر وسردشت و آقای مصطفی پور سرپرست شهرداری پیرانشهر و تعدادی از دست فروشان پیرانشهری در حل مشکلات سد معبر و قول مساعد نماینده محترم شهرستان  و سرپرست محترم شهرداری پیرانشهر به دست فروشان پیرانشهر

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید