حضوردکتر رسول خضری نماینده شریف سردشت وپیرانشهر درمراسم فاتحه خوانی خانواده محترم حاج محمد یوسفی هلوه  سردشت            
    چهارشنبه ۹۶/۶/۱۵

حضوردکتر رسول خضری نماینده شریف سردشت وپیرانشهر درمراسم فاتحه خوانی خانواده محترم حاج محمد یوسفی هلوه سردشت چهارشنبه ۹۶/۶/۱۵

حضوردکتر رسول خضری نماینده شریف سردشت وپیرانشهر درمراسم فاتحه خوانی خانواده محترم حاج محمد یوسفی هلوه  سردشت                چهارشنبه ۹۶/۶/۱۵

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید