عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است .
عيد سعيد قربان بر تمام مسلمانان مبارك باد

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است . عيد سعيد قربان بر تمام مسلمانان مبارك باد

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است .
عيد سعيد قربان بر تمام مسلمانان مبارك باد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید