عملیات اتصال گرم شبکه توزیع گاز روستاهای گزگسک ، ابراهیم آباد ، گل آباد ، قلات سیداحمد از توابع پیرانشهر هم اکنون در حال اجرا می باشد.

عملیات اتصال گرم شبکه توزیع گاز روستاهای گزگسک ، ابراهیم آباد ، گل آباد ، قلات سیداحمد از توابع پیرانشهر هم اکنون در حال اجرا می باشد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید