🔴  با تلاشهاي شبانه روزي دكتر خضري و رئيس محترم شركت گاز پيرانشهر عمليات گازرسانی به ۲۳ روستا پیرانشهر در هفته دولت شروع شد.

🔴 با تلاشهاي شبانه روزي دكتر خضري و رئيس محترم شركت گاز پيرانشهر عمليات گازرسانی به ۲۳ روستا پیرانشهر در هفته دولت شروع شد.

🔴  با تلاشها و پيگيريهاي مكرر و  شبانه روزي دكتر خضري و رئيس محترم شركت گاز پيرانشهر عمليات  گازرسانی به ۲۳ روستا پیرانشهر در هفته دولت شروع شد.

🔺روستاهای کانی ملا،کانی بداق،گرگول،حاجی غلده،کانی باغ، لیکبن، زنگ آباد، اشنوزنگ، بالابان، کیله، قبه،هواربید، دشت قوره. از بخش لاجان.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید