مكاتبه دكتر خضري با رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس  در راستاي افزايش تعداد نماينده براي حوزه پيرانشهر و سردشت به دو نماينده

مكاتبه دكتر خضري با رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در راستاي افزايش تعداد نماينده براي حوزه پيرانشهر و سردشت به دو نماينده

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید