هفته دولت گرامي باد افتتاح پروژه آسفالت روستای #پسوه توسط دکتر خضری  نماينده مجلس و مسولين شهرستاني و دهيار  و اعضاي  محترم شوراي اسلامي  پسوه

هفته دولت گرامي باد افتتاح پروژه آسفالت روستای #پسوه توسط دکتر خضری نماينده مجلس و مسولين شهرستاني و دهيار و اعضاي محترم شوراي اسلامي پسوه

هفته دولت گرامي باد افتتاح پروژه آسفالت روستای #پسوه توسط دکتر خضری  نماينده مجلس و مسولين شهرستاني و دهيار  و اعضاي  محترم شوراي اسلامي  پسوه

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید